Умови угоди

Магазин «Підшипники», (далі Виконавець і / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про надання послуг на веб-сайті Виконавця.
Веб-сайт https://zzz.dp.ua (далі - «Портал») надає послуги на умовах, описаних в цьому документі. Угода може бути змінена без попереднього повідомлення. Діюча версія користувальницької угоди з усіма змінами доступна за адресою
https://zzz.dp.ua/termc.

Моментом укладення цього користувальницької угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача, покупця (будь-який користувач всесвітньої мережі Інтернет, який має бажання придбати товари / послуги на Порталі) з Порталом.
Взаємодією з веб-сайтом або його відвідування користувачі і покупці підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї угоди про використання.

З метою однакового розуміння та тлумачення умов цієї Угоди, Сторони домовилися визначити значення наступних термінів:

інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, логічно пов'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
веб-сайт (загальне значення) - сукупність сторінок (вузлів), доступних в мережі Інтернет, які об'єднані за змістом і навігації, за якими закріплений унікальний IP-адреса, розташований в мережі інтернет за адресою: 
https://zzz.dp.ua , а також його похідні і піддомени, на яких розміщується інформація про Компанію, рекламодавці як про продавця товарів, каталогах автозапчастин, системі підбору автозапчастин та інше;
рекламодавець - фізична або юридична особа - резидент / нерезидент, яка уклала з Виконавцем Договір на розміщення реклами на веб-сайті;
товар - 
підшипники, сальники, ремені, запчастини, аксесуари і приналежності для будь-яких транспортних засобів.
реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
IP-адреса веб-сайту - певний діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та / або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних імен;
адміністратор веб-сайту - обличчя яке має всі необхідні доступи і паролі для забезпечення нормального функціонування веб-сайту, а також має право надавати рекламні та інформаційні послуги відвідувачам і рекламодавцям на веб-сайті. За умовами даного Договору Виконавець є адміністратором веб-сайту;
покупець - суб'єкт, який відвідує веб-сайт з метою замовлення і покупки товару у продавця товару;
користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа відвідало веб-сайт;
просування товару - це комплекс заходів рекламного характеру щодо забезпечення відвідуваності і більшої взаємодії і кількості кліків на рекламне оголошення / товар цільовими відвідувачами веб-сайту.
цільові відвідувачі - це потенційні споживачі товару, які зацікавлені в придбанні товарів або послуг, представлених на веб-сайті або оголошенні.
оголошення (інформація) про товар - інформація про товар / послугу складена Замовником або Виконавцем для реклами даного товару / послуги на веб-сайті https://zzz.dp.ua, а також його похідних і піддоменів.
клік - натискання користувачем, за допомогою будь-яких методів взаємодії або на будь-яких видах електронних портативних і переносних пристроїв, на оголошення Замовника з метою дізнатися про товар / послугу, купити товар / послугу, і інших цілях, в тому числі не виключаючи випадкові натискання і взаємодія.
особистий кабінет - частина інформації на веб-сайті, доступна для перегляду і редагування Користувачеві, шляхом введення логіна і пароля Користувача. Структуру і інтерфейс Особистого кабінету визначає Адміністратор. Структура і інтерфейс Особистого кабінету можуть змінюватися, але Адміністратор гарантує Користувачеві збереження раніше внесених ним даних.
реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм веб-сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів веб-сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на веб-сайті інструкціями.

                                                                                   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт.
Починаючи використовувати будь-якої сервіс веб-сайту, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси веб-сайту.
Справжнім Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
Компанія пропонує послуги по централізованому спільному використанню веб-сайту для покупки різних товарів іншими Користувачами. Всі угоди укладаються між Користувачами і сайтом безпосередньо.
2. Адміністратор надає Користувачеві Особистий кабінет для внесення і редагування своїх контактних даних які доступні для перегляду Користувачеві на веб-сайті. Вхід до Особистого кабінету здійснюється через логін і пароль, які створює (генерує) Користувач. Адміністратор забезпечує розміщення на веб-сайті відповідної інформації про Користувача у вигляді Сторінки Користувача. Користувач самостійно формує Сторінку Користувача, за допомогою інтерфейсу веб-сайту, шляхом внесення необхідних даних. Для закладу і формування Сторінки Користувача, Користувач зобов'язаний зареєструватися на веб-сайті.
3. Реєстрація та створення на Порталі облікового запису здійснюється безкоштовно.
4. Використання можливостей і сервісів веб-сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню послугами.
5. Веб-сайт використовується Адміністратором на свій розсуд. З метою оптимізації та поліпшення роботи веб-сайту, а також для поліпшення якості надаваних послуг, Адміністратор має право з власної ініціативи без додаткового повідомлення користувачів додавати, змінювати, прибирати функціональні можливості веб-сайту, інтерфейс веб-сайту, роботу веб-сайту, тематику веб-сайту, а також будь-яким іншим способом вносити зміни в структуру веб-сайту, програмний код веб-сайту.

                                                                                      УМОВИ УГОДИ

6. При реєстрації користувач зобов'язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в формі реєстрації і в формах в розділі Порталу «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
7. У разі надання недостовірної інформації, Адміністратор має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг.
8. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства країни Користувача або країни осіб яким було завдано збитків або шкоди.
9. Користувач не має права здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням.
10. Адміністратор не здійснює обов'язкової перевірки інформації, яка розміщується користувачами на Порталі.
11. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим.
12. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Порталу, так і іншими можливими способами.
13. Вся розміщена користувачами на Порталі інформація вважається власністю розмістили її користувачів до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Порталу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за ЇЇ неправомірне використання.
Користувачі розуміють і повністю погоджуються з тим, що:
• Адміністратор Порталу не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністратор Порталу докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;
• Адміністратор Порталу не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам користувача і надаватися безперервно і безпомилково;

14. Адміністратор Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації без попередження, в разі:
• отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів;
• вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем на Порталі;
• іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
• виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Порталі відповідно до даної угоди або законодавством.
15. Користувачу забороняється втручатися в процеси функціонування веб-сайту і його програмно-інформаційне забезпечення.
16. Адміністратор має право в односторонньому порядку, без вказівки причин, без попереднього повідомлення Користувача видалити з веб-сайту інформацію, яка не відповідає тематиці і основним напрямком веб-сайту, а також видалити повідомлення і / або коментарі, розміщені Користувачем, які є необгрунтованими і / або не відповідають положенням пунктів даного Договору.
17. Беручи цю угоду, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін збору, зберігання і обробки його персональних даних є безстроковим. Однак, Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування і налаштування доступу до такої інформації в Особистому кабінеті, а також вимагати від Адміністратора повного видалення його Карти продавця з бази даних Веб-сайту.
18. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є попередження можливих шахрайських дій з боку Користувача по відношенню до покупців, а також надання Користувачу персоналізованих сервісів Веб-сайту, в тому числі: доступ до Особистого кабінету, авторизація, нагадування пароля, публікування і відправка оголошень і / або інших даних, таргетування рекламних матеріалів, використання в рамках медійної реклами, ремаркетингу в мережі Інтернет, зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок справжнього догово а в письмовій формі, повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання веб-сайту, надання послуг, обробка запитів Користувача, а також інші сервіси веб-сайту.
19. Адміністратор має право крім основних персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону та електронну адресу), також збирати, обробляти і зберігати додаткові (технічні) дані Користувача, наприклад, файли cookies, інформація про з'єднання, системну інформацію та інше . Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи необхідних сервісів веб-сайту. Користувач дає згоду Адміністратору використовувати файли cookie, щоб інформувати, оптимізувати і відображати оголошення на основі попередніх відвідувань веб-сайту Користувачем.

 1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу веб-сайту або з моменту реєстрації Користувача і діє безстроково. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.
  21. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів веб-сайту. Факт не припинення використання веб-сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:
  - порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам;
  - здійснення інших дій, які суперечать цілям, правилам і статутом Компанії;
  Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.
  22. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет. Системні повідомлення, які стосуються Користувачеві, буде надіслано електронною адресою, наданим Користувачем при розміщенні на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити свій E-mail з Сайту.
  23. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Сайті та / або розсилаються на електронні адреси користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі реєстрації на відповідному Сайті. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в облікового запису Користувача.
  24. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства країни Адміністратора Порталу. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством країни Адміністратора Порталу.
  25. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.